August 28, 2018

הגישה שלנו מאפשרת לנו להזין את הילד ממגוון ערוצים ומגוון עמדות. לעיתים אנו מגשימים תפקיד מסוים מול הילד שמולו הוא מציב את עצמו ולפיו הוא פועל. 

לשם כך אנחנו מתחברים לחלקים בעצמנו שיכולים לשרת את הילד באותו רגע. הסיפור שאני שואב ממנו השראה והכוונה הוא הסיפור שמספרים יונג...

January 25, 2018

אחד הדברים שאנחנו מדגישים לילדים לפני מחנה הוא שזה לא הולך להיות קייטנה.

הם כולם נמצאים בתהליך פרטני או קבוצתי והם באים למחנה לעבוד (קצת כמו סדנאות עבודה עצמית אצל מבוגרים).

באים לעמוד מול אתגר התפתחותי במסע שלהם אל עצמם.

התפקיד שלנו, כמטפלים, הוא להיות עירניים לכל ילד בז...

November 20, 2016

"הלוחם", או "הגיבור", הינו ארכיטיפ מרכזי בנפשו של האדם. הלוחם מהווה השראה למאמץ, לכיבוש, לעמידה בסבל ההכרחי של הקיום. הלוחם נאבק במפלצות הנפש ומחסל את דרקון הפחד והכניעה.

בתרבות הפופולרית אנו עדים למגוון רחב של גיבורים-לוחמים, בספרות וכיום בקולנוע. אנו שואפים להזדהות אי...

Please reload

  • Facebook Social Icon

 Email: tumbokiri@gmail.com

 אמיר 052.333.3152  

חפציבה, חדרה