November 20, 2016

"הלוחם", או "הגיבור", הינו ארכיטיפ מרכזי בנפשו של האדם. הלוחם מהווה השראה למאמץ, לכיבוש, לעמידה בסבל ההכרחי של הקיום. הלוחם נאבק במפלצות הנפש ומחסל את דרקון הפחד והכניעה.

בתרבות הפופולרית אנו עדים למגוון רחב של גיבורים-לוחמים, בספרות וכיום בקולנוע. אנו שואפים להזדהות אי...

Please reload

  • Facebook Social Icon

 Email: tumbokiri@gmail.com

 אמיר 052.333.3152  

חפציבה, חדרה