January 25, 2018

אחד הדברים שאנחנו מדגישים לילדים לפני מחנה הוא שזה לא הולך להיות קייטנה.

הם כולם נמצאים בתהליך פרטני או קבוצתי והם באים למחנה לעבוד (קצת כמו סדנאות עבודה עצמית אצל מבוגרים).

באים לעמוד מול אתגר התפתחותי במסע שלהם אל עצמם.

התפקיד שלנו, כמטפלים, הוא להיות עירניים לכל ילד בז...

Please reload

  • Facebook Social Icon

 Email: tumbokiri@gmail.com

 אמיר 052.333.3152  

חפציבה, חדרה