August 28, 2018

הגישה שלנו מאפשרת לנו להזין את הילד ממגוון ערוצים ומגוון עמדות. לעיתים אנו מגשימים תפקיד מסוים מול הילד שמולו הוא מציב את עצמו ולפיו הוא פועל. 

לשם כך אנחנו מתחברים לחלקים בעצמנו שיכולים לשרת את הילד באותו רגע. הסיפור שאני שואב ממנו השראה והכוונה הוא הסיפור שמספרים יונג...

Please reload

  • Facebook Social Icon

 Email: tumbokiri@gmail.com

 אמיר 052.333.3152  

חפציבה, חדרה