top of page

שלב ההתפתחות האישית - האגוצנטרית


השלב האגו-צנטרי – האני במרכז

כשהאדם נמצא בשלב האגוצנטרי, בילדותו, הוא מתגאה ביכולותיו האישיות. הוא מחפש חיזוקים מהסביבה ליכולותיו המתעצבות, וכישרונותיו. הוא בוחן את האהבה כלפיו והאם ישנו זיהוי סביבתי לכל היפה שבו. הוא מתאמץ כדי להגשים את צרכיו האישיים בלבד. הוא בונה לעצמו אינטרס אישי ונלחם עליו. הוא מתייחס למרחב האישי שלו בלבד בהבנתו את התנועה, ומתייחס לאובייקטים מסביבו כמתייחסים אליו בלבד: "אני מרכז העולם". העולם "מתכייל" אליו. בשלב האגוצנטרי אנו מתמקדים בחמישה תחומים שונים, כאשר עיכוב או חוסר באחד מהם ישפיעו לצמיתות על תפקודו ואישיותו של הבוגר בעתיד, אלא אם יתוקנו/יושלמו:

1. התחום הרגשי מנטאלי: הגדרת האני (מי אני, מה אני, איפה אני) - מתפתח דימוי עצמי, מתפתחת תפיסה, מוטמעים חוקי יסוד (נורמות, חוקים וגבולות). מתגבשת הערכה עצמית של תחושת מסוגלות, תחושת 'יד ביד' של ההורים מול תחושת נטישה, מגע מול ניתוק, חלומות ושאיפות (I want to be), אמונות, תחושת ייחודיות, תחושת משמעות בסיסית, תקווה.

2. יצירת תשתית לוח אם, כישורים ללמידה גבוהה, חומרה, כהכנה לשלב הלמידה הגבוהה בבית ספר (תוכנה): על ידי משחק סנסומוטורי יעודי, כאשר הסביבה מספקת גירויים ספציפיים משכילים, או דרך משחק אקראי, מפתח הילד מיומנויות קוגניטיביות המייצרות סכמות למידה. הילד מוצא ביטוי התנהגותי לאותם מיומנויות תשתית קוגניטיביות (לדוגמא: מה שרחוק זה קשה, מה שגבוה זה קשה). הוא בונה תשתית חומרית כהכנה ללמידה גבוהה בעתיד (דוגמא: לפטופ ריק).

3. תפקוד מוטורי – בתקופה הזאת של החיים מתבסס דימויים העצמי של הילדים על תוצאות הערכתם את עצמם בשלושה נושאים עיקריים: א) עוצמתם הפיזית – חוזק שריר, סיבולת שריר, סיבולת לב ריאה. ב) תפקודם הקואורדינטיבי – סרבול מוטורי (מגושמות) מול אלגנטיות תנועתית.ג) מוטוריקה בסיסית של כדור (הדרושה למשחקי חברה).ד) הערכה עצמית בתפקוד במצבי לחץ השרדותיים. Can I run? Can I climb? Am I smart enough (says the rabbit in us)? Can I charge? Can I fight? Am I brave enough (asks the lion in us)? מתבססת הערכה עצמית של יכולת תפקוד במצב F/F/F. ניבוי של המצבים שיסתיימו ב-FREEZE/ מוות. השפלה. חוסר שליטה. ניבוי זה יהפוך למשפיע שלילי על מערך הדימוי העצמי וייצור הימנעות.

4. ויסות חושי – בתקופה זו לומד הילד לשלוט, לנטר ולווסת את חושיו. ינהל תהליך פענוח של כעשרים אחוז מידע הקלט (אצל ילדים נורמטיביים).ינהל תהליך מתפתח של יכולת קלט פלט ברמה האגוצנטרית. מורגשת השפעתם של רגישויות יתר או חסר- והטיפול או הזנחה שלהם.

5. התמצאותם במרחב הקרוב – שליטתם בחצי הכדור הקדמי- קו הראייה, קו אמצע, צידיות, הצלבה וכו'. מובנים יסודות מרחב ראשונים דרך ביטוי התנהגותי.

Featured Posts
בקרוב יהיו כאן פוסטים ששווה לחכות להם!
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page