top of page

טיפול קבוצתי

הטיפול הקבוצתי מתקיים במסגרת קבוצה קטנה המונה 6-8 מטופלים, הקבוצה נפגשת אחת בשבוע למשך שעה וחצי.

 

 

כל קבוצה מוחזקת ומונחית על-ידי שני מטפלים העובדים בשיתוף פעולה. כל מטופל בקבוצה עבר תהליך טיפול פרטני אשר בחלקו עסק בהכנת המטופל להשתלבות בקבוצה. אנו משלבים בקבוצה מטופלים אשר מודעים לקשיים שלהם ויש להם מוטיבציה להתפתח וללמוד. הקבוצה מאפשרת למטופלים הזקוקים לחיזוק כישוריהם החברתיים קרקע פוריה למשחק, למידה, ושינוי. במסגרת הקבוצה הם יכולים "לטעות ולתקן" ככל הדרוש להם ומבלי לסבול מדחייה ותיוג חברתי כמו שקורה ב"בעולם בחוץ".  תחושות "היחד", השייכות, הקבלה והנתינה מעצימות את המטופלים ומזינות את המקומות "הפצועים בנפשם". הקבוצה פועלת ככוח משימה איכותי, בו חברי הצוות צריכים לשתף פעולה אל מול משימות מאתגרות. כל מטופל מתרגל תפקידים שונים בקבוצה (מפקד, סגן, חפ"ש, רופא...) כל תפקיד מצריך כישורים אחרים ומבליט איכויות אחרות בנפשו של המטופל. לדוגמה, בתפקיד המפקד מושם דגש על היכולת להיות "משימתי" ו"חברתי" בו זמנית, לדאוג לתפקוד הקבוצה בייחס לכללים ומשימה מוגדרת ובמקביל לחוש ולתת את הדעת על רווחתם של חברי הקבוצה ומצבם הרגשי.

 

מעבר לפעילות השוטפת אחת לשנה כל קבוצה עוברת פעילות לילה בחווה.

bottom of page