top of page

פעילות דיאדית - הורה ילד

אנו מאמינים שחלק חשוב מהצלחת התהליך הטיפולי תלוי במידת נכונותם של ההורים לקחת חלק פעיל בתהליך הטיפולי.

 

בדרך כלל על מנת שהילד יעשה שינוי בחייו על הוריו לעשות שינוי בעצמם. 

 

הפעילות הדיאדית נועדה לחזק את הקשר הורה-ילד דרך חוויה משותפת מעצימה, כזאת שתסלול ערוצי תקשורת חיוביים ותבנה עולם משותף.

יש לנו שתי סוגי פעילות דיאדית:

האחת היא השתתפות ההורה במפגש שגרתי עם הילד, שם יעברו משימה משותפת קצרה.    

הפעילות השניה כוללת לינה בטבע, ביצוע משימות מאתגרות שבהם יתמודדו עם פחד ויעמדו כגיבורים, וגם פשוט בילוי זמן משותף ללא הסחות דעת. את הפעילות מעבירים מטפלים מטעם המרכז והיא נמשכת 12 שעות. תקוותנו היא שהמשתתפים ימשיכו את הפעילות לתוך חייהם, יבינו את החשיבות שבבילוי זמן משותף עם הילד, אחד על אחד, וירתמו למען הצלחת התהליך.

bottom of page