August 28, 2018

הגישה שלנו מאפשרת לנו להזין את הילד ממגוון ערוצים ומגוון עמדות. לעיתים אנו מגשימים תפקיד מסוים מול הילד שמולו הוא מציב את עצמו ולפיו הוא פועל. 

לשם כך אנחנו מתחברים לחלקים בעצמנו שיכולים לשרת את הילד באותו רגע. הסיפור שאני שואב ממנו השראה והכוונה הוא הסיפור שמספרים יונג...

January 25, 2018

אחד הדברים שאנחנו מדגישים לילדים לפני מחנה הוא שזה לא הולך להיות קייטנה.

הם כולם נמצאים בתהליך פרטני או קבוצתי והם באים למחנה לעבוד (קצת כמו סדנאות עבודה עצמית אצל מבוגרים).

באים לעמוד מול אתגר התפתחותי במסע שלהם אל עצמם.

התפקיד שלנו, כמטפלים, הוא להיות עירניים לכל ילד בז...

May 6, 2017

השלב האגו-צנטרי – האני במרכז

כשהאדם נמצא בשלב האגוצנטרי, בילדותו, הוא מתגאה ביכולותיו האישיות. הוא מחפש חיזוקים מהסביבה ליכולותיו המתעצבות, וכישרונותיו. הוא בוחן את האהבה כלפיו והאם ישנו זיהוי סביבתי לכל היפה שבו. הוא מתאמץ כדי להגשים את צרכיו האישיים בלבד. הוא בונה לע...

February 24, 2017

תצפיות בבעלי חיים המשתייכים למחלקת היונקים מספרות לנו כי ישנו דפוס התנהגות חוזר שעיקרו משחק סנסו-מוטורי בין הגורים לבין עצמם ובין הגורים לבין הפרטים הבוגרים. אנו מכנים התנהגות זו בשם "משחק האימון". המילה משחק מבטאת את אופייה המהנה של הפעילות ואת ערכה הלימודי. אנו מבססי...

December 29, 2016

יש חיים ל SETTING

"מפגש המופעים" - המופע המארגן בשיטת "שתי חרבות"

מאת אמיר שרירא

אחת ממטרותיו העיקריות של המטפל הינה להכיר את המטופל הניצב מולו, ללמוד אותו לעומק, על רגשותיו, דעותיו, תפיסת עולמו, דפוסי חשיבתו, התנהגויותיו וארגון אישיותו. מבחינה זו הסטינג הטיפולי (לאור, 20...

November 20, 2016

"הלוחם", או "הגיבור", הינו ארכיטיפ מרכזי בנפשו של האדם. הלוחם מהווה השראה למאמץ, לכיבוש, לעמידה בסבל ההכרחי של הקיום. הלוחם נאבק במפלצות הנפש ומחסל את דרקון הפחד והכניעה.

בתרבות הפופולרית אנו עדים למגוון רחב של גיבורים-לוחמים, בספרות וכיום בקולנוע. אנו שואפים להזדהות אי...

Please reload

  • Facebook Social Icon

 Email: tumbokiri@gmail.com

 אמיר 052.333.3152  

חפציבה, חדרה