top of page

טיפול פרטני

כל מטופל הנקלט במרכז לוחמי האור מתחיל את דרכו במסגרת טיפול פרטני.

 הטיפול הפרטני מתקיים אחת לשבוע, במועד קבוע ואורך חמישים דקות. התהליך מתחיל במפגש היכרות עם המטופל והוריו, ולאחריו המטופל צריך להחליט אם הוא מעוניין להתנסות ולצעוד "בדרך הלוחם". הדגש על בחירת המטופל להתנסות "בדרך" מהווה צעד ראשון בתהליך לקיחת האחריות על קשייו. התהליך ממשיך בסדרה של חמישה עד שמונה מפגשי אבחון בהם מתחיל להיווצר קשר אישי בין המטפל למטופל, קשר אישי אשר עתיד להוות את ליבו שת התהליך הטיפולי. בזמן זה המטפל מכיר את עולמו של המטופל ומגבש חוות דעת מקצועית ממנה ניתן, ביחד עם הוריו של המטופל, להתוות תכנית טיפולית עם מטרות ויעדים.

 

תהליך הטיפול הפרטני מתמקד תחילה בהעצמת המטופל דרך חווית הצלחה, כיף, ייחודיות ושייכות איכותית. שלב זה מתמקד בביסוס הטיפול כמשאב של כוח עבור המטופל וגיוס כוחות החיים והמוטיבציה הפנימית של המטופל. אלמנט חשוב נוסף הוא העלאת מודעותו העצמית של המטופל לקשייו ותמיכה בשינוי תפיסת עולמו בהקשר לקשיים אלו - לקיחת אחריות. לאחר שהמטופל מגלה מוטיבציה הנובעת מתחושת עצמי חיובית, הטיפול מתחיל להתמקד גם בשינויים הרצויים בתפקוד של המטופל, קרי סיבות הפנייה לטיפול. לאורך כל התהליך הטיפולי מתקיימת תנועה בין התנסויות מעצימות לבין התמודדות עם קושי ואתגרים התפתחותיים. התהליך הפרטני מלווה במפגשי הדרכת הורים לפי הצורך ומשלב לא פעם עבודה דיאדית, אמוני בית, ומחייב השקעה הורית. 

bottom of page